111217_nationale-bijenstrategie.png

Beroepsvereniging Nederlandse Imkers

De BVNI behartigt de belangen van haar leden, imkers die beroepsmatig een imkerij voeren of als beroepsimker in loondienst werkzaam zijn.

De doelstellingen van de BVNI zijn:

  • het uitwisselen en ontwikkelen van kennis en informatie over ondernemen in de bijenhouderij
  • het adviseren van telers over gewasbestuiving
  • het publiceren in de media van adviezen over de haalbare rendementen van bestuiving
  • het actief ontwikkelen en stimuleren van innovaties
  • het bevorderen van kwaliteitsverbetering door normering en certificering
  • het doorontwikkeling van het bijenhouden in Nederland
  • het samenwerken met en ondersteunen van iedereen die de bijenteelt in Nederland een warm hart toedraagt
  • de erkenning van de BVNI als kwaliteitslabel

Hoe gaan wij te werk?

De vereniging tracht haar doelen te bereiken door regelmatig bijeenkomsten te organiseren en door op te treden als gesprekspartner van overheden, bonden en andere instellingen.