Image

Oprichting

De Beroepsvereniging Nederlandse Imkers is ingeschreven d.d. 13 maart 2014 onder KVK-nummer 60215275

Het bestuur

Het bestuur bestaat uit drie personen die tevens lid van de vereniging zijn:

Voorzitter

Maarten van Herwerden

Secretaris

Jan Luesink

Penningmeester

Mario Coremans

Lidmaatschap

Het lidmaatschap van de BVNI staat open voor imkers die beroepsmatig een imkerij voeren of als beroepsimker in loondienst werkzaam zijn.

Toelatingscriteria

  • Ingeschreven bij de KvK
  • Minimaal 5 jaar bedrijfsmatig actief
  • Btw plichtig
  • Inkomensafhankelijk van de imkerij
  • In loondienst als beroepsimker bij een teeltbedrijf of imkerij

De aanmelding zal worden voorgelegd aan de leden. Op basis van, het voldoen aan de genoemde criteria en een positief advies van de leden is toelating mogelijk.

Als u minder dan 5 jaar bedrijfsmatig actief bent, dan zou u kunnen worden toegelaten als aspirant-lid.

Contributie

Contributie bedraagt € 150,- voor het eerste jaar en de volgende jaren €100,- per jaar. Voor meer informatie over aanmelding voor lidmaatschap, criteria en de voorwaarden kunt u contact opnemen met: het secretariaat van de BVNI.